Leonardo-painting show 2016.g

Publicēts kategorijā Darbi

Atšifrējums

Publicēts kategorijā Darbi

Taize Rīga dalībnieki 30.12.2016.

Publicēts kategorijā Darbi

Tanjas rokdarbnīca bērniem

Publicēts kategorijā Darbi

Marionetes pilsētas svētkos 15.07.2016.

Publicēts kategorijā Darbi

Keramikas nodarbības

Publicēts kategorijā Darbi

Zīmēšanas nodarbības 2015.g

Publicēts kategorijā Darbi

LIGZDAI 5 gadi-22.09.2015.

Publicēts kategorijā Darbi

Spider-Pig

Publicēts kategorijā Darbi

Ligzdas sienas krāsošana 04.03.2017

Publicēts kategorijā Darbi