Projekta ”Atšifrējums”Tukumā noslēguma balle.

proGAIDĪSIM CIEMOS PROJEKTA DALĪBNIEKUS UN ATBALSTĪTĀJUS