“Kultūru daudzveidība kā mācīšanās rīks jaunatnes darbā” labās prakses prezentācija

Iespēja jauniešiem un jaunatnes jomas aktīvistiem uzzināt par dažādām labajām praksēm darbā ar jaunatni Lielbritānijā, Itālijā, Slovēnijā, Spānijā un Latvijā (Tukumā).
Nāc uz neformālo tikšanos ar projekta īstenotājiem!
#ErasmusPlus
#ErasmusPlusLV
#CulturalDiversity