Atšifrējums

ATŠIFREJUMS302L-01

Kopš 2013.gada 160 Latvijas biedrības un nodibinājumi saņēma 712 100 eiro lielu Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Nāc un dari! Tu vari!” atbalstu dažādu ieceru īstenošanai savos novados. Atbalstu saņēma arī Tukuma biedrība “Radošo personību klubs LIGZDA” .Fonds atbalsta projektu “Atšifrējums Tukumā” (EUR 6`235), kura īstenošanas laikā tiks radīti labāki apstākļi nodarbībām, iegādāta biroja tehnika un nodarbību aprīkojums.

21.02. 1400 projekta ”Atšifrējums Tukumā” desmit lekciju cikla trešā lekcija + šūšanas nodarbības  ”Zīmes un simboli Austrumu pasaulē” pasniedzēja -Lolita Sīmane. Pirmo reizi biedrībā „LIGZDA” keramikas nodarbības 19 un 26.02. 1730,  pasniedzējs-Uģis Dainis.

Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fondam un Tukuma Novada Domei(700 eiro) ikvienam interesentam dalība nodarbībās bezmaksas. Projekta ietvaros mācīsimies izprast un pareizi pielietot dažādas zīmes un simbolus. Praktiskajās šūšanas un keramikas nodarbībās izgatavojam rotaļlietas, interjera dekorus u.c izmantojot nodarbībās gūtās zināšanas.

Pieteikties zvanīt uz 26991091 vai 22000408.

Nāc un dari! Tu vari!