Vasaras Saulgriežu Swētīšanas UgunsRituāls!

Saulgriežu swētīšana godinot senču zinības un ievērojot to tradīcijas.
Lūgums ierasties latvju tautastērpos/ arheoloģiskajos apģērbos, vai gaišās drēbēs, ar Baltu rotām, jostām, prievītēm, villainēm (Ģimenes relikvijām); meitām- brunči/ kleitas!
Swētku swinēšanai līdzi ņemt Ziedojuma došanai Ugunij- graudi, sēklas;
cienastu- veselīgu ēdamo un dzeramo sev un citiem, kā arī neliela Pateicība (vienalga kāda, var arī Paša gatavotu) Rituāla vadītājam!
Pasākumā var (un vēlams) piedalīties bērni, lai Ģimene būtu kopā vienā no Gada 4 nozīmīgākajiem Senču Godiem!
Vasaras Saulgriežu Swētīšanas Īpašās Zīmes- MĀRA un JĀNĪTIS!
Rituālu vada Ingus Freibergs

Pieteikties t. – 22000408, 26376888
SAULGRIEŽI-01

ATŠIFRĒJUMS 6/2016

ATŠIFREJUMS  06/2016Projekta „Atšifrējums” ietvaros 19.06.plkst.14:00 notiks desmit lekciju cikla sestā praktiskā lekcija ”Izveido savu zīmi!’- otrā daļa. Lekciju pasniegs-Ingus Freibergs.
Līdzi ņemt iepriekšējās nodarbības Zīmju skices!
Ja iespējams (pat ļoti vēlams!), līdzi ņemt sev tīkamu, nelielu koka gabaliņu (jūras izskalotu, mežā atrastu), akmeni (plakanu), dabīgu auduma gabalu, kur zīmēt Savu Īpašo Zīmi!
Keramikas nodarbības, pasniedzēja keramiķe- Zaiga Reimane, keramiķis-Uģis Dainis, turpmāk trešdienās 15.00. Šūšanas nodarbībās turpināsim šūt katrs sev tuniku Līgo vakara noskaņās ,pasniedzēja-Iveta Groštēna.

Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fondam un Tukuma Novada Domei ikvienam interesentam dalība nodarbībās bezmaksas. Projekta ietvaros mācīsimies izprast un pareizi pielietot dažādas zīmes un simbolus. Praktiskajās šūšanas un keramikas nodarbībās izgatavojam rotaļlietas, interjera dekorus u.c izmantojot nodarbībās gūtās zināšanas.

Pieteikties t. – 22000408.